top of page

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az OkosKaLand ügyvezetőjeként, Rigóné Plezsik Rita EV. (székhely: 1158. Budapest, Neptun utca 84. 2/8. adószám: 66847137-1-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Rigóné Plezsik Rita
A szolgáltató székhelye: 1158. Budapest, Neptun utca84. 2/8.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: okoskaland@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 39943606
Adószáma: 66847137-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Okmányiroda
Telefonszáma: +36 20-417-1933
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Wix.com Ltd. Székhely: Tel-Aviv, 40 Namal, Izrael, 6701101
 Alapvető rendelkezések


1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről Fulfillment szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A honlapon elérhető tartalmak szerzői jogi védelme alatt állnak. Bármilyen sokszorosítása, másolása, továbbértékesítése törvénytelen tevékenységnek számít.


Adatkezelési szabályok

1.4. Részletes leírás az Adatkezelési tájékoztató menüpontban található.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5. A honlapon elérhető szolgáltatások kizárólag online vehetők igénybe és vásárolhatók meg. A termékek árai alanyi adómentesek, így a feltüntetett árak mindig bruttóban értendők.


1.6. A honlapon elérhető termékek és szolgáltatások részletes leírással rendelkeznek.

1.7. Amennyiben  akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció mértékéről és időtartamáról.

 

Rendelés menete 

1.8. A Felhasználó a megvásárolható szolgáltatásokat a leírásban található Jelentkezési lapot kitöltve tudja megrendelni. Feliratkozik a kiválasztott szolgáltatás egyikére, amely regisztrációhoz van kötve. Regisztráció után lehetőség van bankkártyás fizetéssel vagy banki utalással fizetni a kívánt terméket.

1.9. A fizetési móok a következők:

BANKI ÁTUTALÁS: Bankszámlaszám: OTP 11715007-20476652. A közleményben tüntesd fel a neved vagy a rendelés számát!
BANKÁRTYA: A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a honlapon. (Ha nincs bankkártya, fizetéshez használható az előre feltöltött Barion egyenleg, amelyet átutalással vagy készpénzzel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mail cím és jelszó megadásával lehet fizetni.) 

Részletes leírás az Fizetési lehetőségek menüpontban található.

1.10. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.11. A megrendelések feldolgozása 1-12 órán belül megtörténik.

 

1.12. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

1.13. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

 

1.15. Az elállási jog gyakorlásának menete:

Ha a Felhasználó nem elégedett a megvásárolt szolgáltatással, akkor azt a Szolgáltatónak a megvásárlástól számított 3 napon belül jeleznie kell. Ez esetben a regisztrációja megmarad, de a megvásárolt oldal a későbbiekben nem lesz elérhető. Ilyen jelzéssel - ha a szolgáltatás leírásában nem szerepel más - az első belépéstől számított 3 napon belül élhet, és 7 napon belül visszautalásra kerül a kifizetett összeg.

Panaszkezelés

1.16. A Felhasználó panasszal élhet a +36 20 417 1933 telefonszámon, vagy okoskaland@gmail.com e-mail címen.

Vegyes rendelkezések

 

1.17. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét.

Budapest, 2022. 10. 23.

bottom of page