top of page

    okoskalandwebshop.hu    

A gyermek egész életét, tevékenységét átöleli a JÁTÉK. Nekünk szülőknek, pedagógusoknak törekednünk kell arra, hogy a lehető legtöbb időt biztosítsuk az elmélyült játékhoz a gyermek számára.

Hiszen elsősorban játékon keresztül biztosítható a gyermek fejlesztése.

  • A játékkal fejlődik a gyermek logikai gondolkodása, problémamegoldó képessége.

  • A játék által ügyesednek, okosodnak a gyerekek.

  • A játék hatással van a gyermek értelmi képességeinek fejlődésére, gazdagítja érzelemvilágát, kreativitását és szociális képességeit.

  • A játék a legmeghatározóbb személyiségalakító erő.

  • A játékban alakítható legeredményesebben a kooperáció, a pszichikus funkciók mozgósítása.

  • A játékban a gyermek megtanulja a siker és kudarc élményét feldolgozni.

  • A beszédfejlődésnek is optimális színtere is a játék, mert az oldott légkör a gyermekben feloldja a beszédgátlást. A jókedvű játékhelyzetekben egyre több szóval bővül szókincse, javul beszédértése.

  • A játék feszültségcsökkentő hatású, valódi örömforrás.

 

A játék során fejlődik a figyelemkoncentráció, a helyzetfelismerési- , és döntési képesség, a gyors gondolkodás, a kezdeményező- és szervezőkészség, a találékonyság, a kreatív, problémamegoldó gondolkodás.

A játékban a gyerekek olyan akarati tulajdonságai is fejlődnek, amelyek a munkára nevelés feladataihoz kapcsolódnak: kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, kitartás, megbízhatóság, önuralom, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség, kollektív érzés, becsületesség.

Webshopunkban ( folyamatosan érkező új áruk!) fejlesztőpedagógus segítségével válogathatsz a képességfejlesztő játékok között. A megfelelő játék megtalálásával nem csak gyermeked képességei fejlődnek, de ha látod, hogy a játékban örömét leli, akkor az kisugárzik az egész családra!

 

bottom of page