top of page

 képességfejlesztés 

képességfejlesztés

Képességfejlesztés prevenció jelleggel, illetve a tanulási nehézségek leküzdésére.

 

Alkalmazott módszerek: Sindelar képességfejlesztő program, diszlexia, diszkalkulia javítását szolgáló programok.

A kognitív képességfejlesztő foglalkozások célja: a tanulási zavar csökkentése és a gyengén funkcionáló részképességek megerősítése.

A foglalkozásokat minden esetben megelőzi egy állapotfelmérés.

A foglalkozások "hatparancsolata":

  1. A foglalkozás egyéni, így a gyermek megkapja a szükséges figyelmet, támogatást.

  2. A foglalkozások hangulata játékos, kreatív. Kerüljük az iskolai helyzeteket. Fontos, hogy a gyermeknek mindig legyen sikerélménye.

  3. Rendszeresség: Mindig ugyanazon a napon, ugyanabban az időben találkozunk. A gyermeknek megvan a megszokott helye az asztalnál.

  4. A foglalkozást előre tervezzük, de mégis rugalmasan igazodunk a gyermek figyelmének terjedelméhez, aktuális érzelmi állapotához, az esetlegesen felmerülő "váratlan helyzetekhez" is (pl. : a másnapi nyelvtan dolgozat témáját beépítjük az óra menetébe.)

  5. Nyugodt, ingerszegény környezetben foglalkozunk a gyermekkel, így nem terelődik el a figyelmük.

  6. A foglalkozásoknak van egy bevezető és egy lezáró szakasza, ez struktúrálja a helyzetet és egyfajta biztonságot nyújt a gyermek számára.

 

A foglalkozásokat bármely életkorban el lehet kezdeni. A foglalkozásoknak nem feltétele, hogy a szülő elmaradást tapasztaljon valamely területen.

Mikor ajánlott képességfejlesztő foglalkozást igénybe venni?

- Ha a gyermek a tanulási kudarcok miatt szorongani kezd, önértékelése romlik.

- Ha a gyermek nehezen boldogul a tanulással, óriási erőfeszítést jelent számára, a feladatok megoldhatatlannak tűnnek neki.

- Ha nehezen boldogul az olvasással, helyesírással, számolással.

- Ha a tanulásra, gyakorlásra fordított idő nincs összhangban a kapott érdemjegyekkel.

bottom of page