top of page

Iskola-előkészítés versekkel

Elballagott gyermeked az óvodából? Biztos vagy abban, hogy készen áll az iskolára?

Szeretnél segíteni neki a kudarcmentes iskolakezdében?
Ismerd meg az
Otthoni iskola-előkészítő 8 hetes programot!

Strawberry Costume

Részképességek

Bizonyára többen hallották már a „részképesség” kifejezést.

A részképességek olyan alapképességek, melyek lehetővé teszik a magasabb rendű kognitív funkciók működését, pl: az olvasást, írást, gondolkodást.

Tehát a részképességek megfelelő fejlettsége szükséges ahhoz, hogy sikeresen kezdődjenek az iskolás évek.

A részképességek fejlődése az óvodáskor végére kell, hogy befejeződjék. (Ezek a területek 3-7,5 év között fejlődnek a legintenzívebben, később a fejlődés kevés haladást mutat.)

De előfordulhat, hogy egyes részképességek rendellenesen működnek vagy hiányoznak. Mindezek a tanulásban (akár a magatartásban is!) nehézségeket okozhatnak.

Ha időben felfedjük a problémákat, lehetőség van a prevenciós foglalkozások megkezdésére, így megelőzhetjük, hogy az elsődleges tünetekre rárakódjanak a várható következmények (iskolai kudarcok, önértékelési problémák, magatartászavarok).

Minden gyermek életében nagy változást jelent az iskolába kerülés.

Az óvodai foglalkozások nem minden esetben készítik fel a gyermeket az iskolára. A 25-30 fős csoportban hiába a sokféle foglalkozás, a gyerekek közül mindig akad olyan, aki gyors gondolkozású, és hamar bekiabálja a választ. Mivel a gyerekeknek (is) különböző a gondolkodásra szánt idejük, ezért egy lassabb gondolkodású gyermek hátrányba kerül, ami részben csökkentheti a motivációját, részben pedig kudarcélményhez vezethet.

Több kutatásból is kiderül, hogy az óvodások 72%-a fejlesztésre szorul!

Ezért napjainkben kiemelten fontos szerepe van az iskolaelőkészítésnek. Sok szülőnek sajnos nincs lehetősége fejlesztésre hordani gyermekét, de otthon szívesen támogatná, segítené őt a sikeres iskolakezdés érdekében. 

Ez a program most lehetőséget ad erre!
 

Kid Painting
Children in Indoor Playground

A foglalkozásokon megerősítjük azokat a részképességeket, melyek az eredményes tanuláshoz szükségesek!

Mindezt 8 héten keresztül, 8 vers köré építve!

5 fő területet fogunk lefedni  minden verses foglalkozással:

Motorium 

Orientációk

Kognitív funkciók

Nyelvi készségek

Számolási készség

A foglalkozásokon kiemelt szerepet kap a:

Testséma

Tájékozódás térben, síkban, időben

Vizuomotoros koordináció,

Finommotorika, grafomotorika

Észlelés

Figyelem, emlékezet

Gondolkodás

Beszédkészség, kommunikáció fejlesztése.

A foglalkozások mindig 1-1 vers köré épülnek!

Daydreaming on Bed
Girl and stuffed animal

Felejtsd el a gyakorló feladatlapokat! A sok összevissza feladatból mindig hiányzik a közös szál, ami összefűzné őket. Esetünkben ez a közös szál lesz a vers! 

Az olvasás tanítása hatékonyabb lehet, ha verseket (is) használunk.
A ritmikus sorok segítik a hangos olvasást és ezzel együtt a szavak kiejtésének és azok megtanulásának folyamatát. Hasonlóan a mondókákhoz, a versek is hasznosak az emlékezet és a beszédkészség fejlesztésében.

A legtöbb szülőben felmerül a kérdés, hogy vajon hogyan fog teljesíteni gyermeke az iskolában.

Ha úgy érzed, hogy gyermeked alapkészségei még megerősítést igényelnek, akkor ajánlom figyelmedbe az otthoni iskola-előkészítő foglalkozásokat, melyek 1-1 vers köré épülnek.

Legyen az iskolára készülés egy családi móka, értékes együtt töltött idő!

Happy Family

Utolsó év az óvodában?

Tudod mire kell odafigyelned, annak érdekében, hogy kudarcmentes legyen az iskolakezdés szeptemberben? Problémát okozhat, ha:

1. A TESTSÉMA nem alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a gyermek nem tudja megnevezni testrészeit, érzékszerveit, testének bal- jobb oldalát.

2. TÉRI TÁJÉKOZÓDÁSA bizonytalan. Ez azt jelenti, hogy jobb-bal, alatt-fölött, előtt-mögött stb. relációkat nem tudja megfelelően alkalmazni.

3. NAGYMOZGÁSOK összerendezetlenek. Ez azt jelenti, hogy a gyermek ügyetlen, mindent elejt, mellényúl, kapkod, nehezen öltözik, gyakran elesik, mozgása darabos, csetlő-botló.

4. FINOMMOZGÁSOK fejletlenek. Ez azt jelenti, hogy nem tud gombolni, cipzárt húzni, gondjai vannak a ceruzafogással, rajzolásnál bizonytalan a vonalvezetése.

5. BESZÉDKÉSZSÉG fejletlen. Ez azt jelenti, hogy szegényes a szókincse, kevés szóval fejezi ki magát, szótalálási nehézséggel küzd, gyakran visszakérdez, ismétel, nyelvtanilag helytelen mondatokat használ, nem szívesen hallgat mesét →nem tudja a mese tartalmát visszamondani.

100% elégedettségi garancia

Ígérem, nem fogsz csalódni! A 8 hetes programra 100 % elégedettségi garanciát vállalok!

Ha mégis úgy érzed, hogy nem azt kaptad, mint amire számítottál, akkor a vásárlás napjától számított 14 napon belül visszatérítem a vásárlás értékét.

 

A visszatérítést az az eléretőségeink bármelyikén kérheted!

Mit tartalmaz az Otthoni Iskola-előkészítés versekkel csomag?

 

  1.  „Úton az iskolába” – otthoni állapotfelmérő teszt

  2.  8 verset

  3.  Videós útmutatók a foglalkozásokhoz

  4.  A 8 vers köré épített foglalkozási tervezetet, melyekkel 5 fő területet fogunk lefedni:

  • Motorium à

  • Orientációk,

  • Kognitív funkciók,

  • Nyelvi készségek,

  • Számolási készség

Happy Dance

A gyakorlatokat tetszőleges sorrendben végezhetitek!
A foglalkozási tervezet nem csak „leülős, papír-ceruza” feladatokat tartalmaz.

Sőt! Minőségi időtöltéssé alakíthatod a gyermekeddel töltött időt!
Nem szükséges egyetlen nap alatt megcsinálnotok a feladatokat, eloszthatjátok a hét minden

napjára őket, hiszen a legfontosabb a fejlesztésben az a rendszeresség.

Mennyibe kerül az Otthoni iskola-előkészítés versekkel program?

Egy fejlesztő foglalkozás ára Budapesten átlagosan 6000 Ft.

A 8 foglalkozás ára 8x6000 Ft = 48.000 Ft.

Most a 8 verset és a köréjük épített foglalkozásokat  megkaphatod: 24.990 Ft-ért!

A program július 4-én indul!
Csatlakozni június 31-ig lehet!

bottom of page