top of page
NILD tanulási terápia

  nild terápia  

A NILD terápia a tanulási képességeket fejlesztő terápia. 5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható.

A NILD neuropszichológiai háttere az az elmélet és tapasztalat, hogy az emberi agy nyitott a változtatásra, fejlesztésre egész életünk folyamán.

A módszer fejleszti az olvasási és anyanyelvi készséget, a szövegértést, a matematikai készséget. Segítséget nyújt az információ befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat ad a problémák megoldására. A módszer GONDOLKODNI TANÍT.

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan alkalmaz a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

A terápián a szülők is részt vehetnek, így a technikák elsajátításában segíthetnek gyermeküknek, s használhatják azokat a mindennapi életben.

 

A NILD Tanulási Terápia egy komplex tanulási módszer, mely összerendezi a két agyfélteke munkáját.

A NILD története:

Az alapprogramot a hetvenes évek elején tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére dolgozta ki Archie Silver M.D. gyermek pszichiáter  (New York) és Dr. Rosa Hagin klinikai pszichológus, egyetemi tanár  akik a tanulási zavarok első kutatói közé taroztak. 

8 -12 éves érzelmi és / vagy magatartási problémákkal küzdő gyerekekkel, azt tapasztalták, hogy pácienseik 80 százalékának súlyos olvasási gondjai is vannak.  Ezeket a gyermekeket az éretlen vizuális diszkrimináció, a vizuális minták háttérből történő kiválasztásának nehézsége, gyenge vizuo-motoros funkciók, az utasítások gyenge megértése, az auditív ingerek sorba rendezésének nehézsége, gyenge tájékozódás saját és idegen testen - különösen a jobb-bal oldal megkülönböztetésének nehézsége - jellemezte. Silver és Hagin már akkor feltételezte, hogy az észlelési hiányterületek folyamatos ösztönzése meggyorsítja az észlelés érését, és jobban felkészíti a gyermeket az olvasás tanulására. Feltételezésüket kutatási eredményekkel igazolták. 

Ritmikus írás

A NILD Tanulási Terápia egyik technikája (a 26 közül).
Ezzel a technikával elősegítjük az idegrendszer hatékonyabb működését. Az idegrendszer könnyebben összerendezi a gyermekre ható ingereket. Fejleszti a szem-kéz koordinációt, a tér- irány érzéket, a munkamemóriát, a figyelmet. Megalapozza a nyelvi területek agyfélteke specializációját. 
Különösen eredményes a grafomotoros fejlesztés terén!

A ritmikus írás nem csak a gyermek írására van pozitív hatással, hanem az olvasására, matematikai és kognitív készségeire is!

Ez a technika a NILD terápiás órák részét képezi, de lehetőség van a terápián kívül is igénybe venni 30 perces foglalkozások keretében!
Fontos: A ritmikus írást otthon is gyakorolnia kell a gyermeknek, szülői felügyelettel, napi 10 percben! (A szülőknek betanítom a technikát!)

bottom of page